Google Bookmarks Facebook Tweet This  
Baby Portaal


Kinderopvang


   
Home > Kinderopvang

Kinderopvang

De term kinderopvang is eigenlijk heel breed, het betekent letterlijk het (laten) opvangen van kinderen door anderen dan de eigenlijke ouders. Hoewel de opvang van je kind door bijvoorbeeld je moeder óók behoort tot kinderopvang, wordt dit er in de volksmond niet mee bedoeld.

Wat we meestal met kinderopvang bedoelen is betaalde opvang in bijvoorbeeld:

en andere vormen van opvang voor de schoolgaande kinderen zoals:

voorschoolse- en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Oppas-subidie

Sinds de Wet Kinderopvang (1 januari 2005) ontvangt iedereen in Nederland met geregistreerde kinderopvang, de kinderopvangtoeslag en een werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage bedraagt vanaf 1 januari 2007 voor alle werkenden 33,3% van de totale kosten kinderopvang. Deze wordt ook uitbetaald door de Belastingdienst Toeslagen. De kinderopvangtoeslag wordt voor het eerste kind verstrekt tot een gezinsinkomen van 130.000 euro. De toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen van de ouders. De uurprijzen waarover vergoeding gegeven wordt, worden jaarlijks vastgesteld en bedragen voor 2007: 5,86 euro voor kinderen tot 4 jaar en 6,02 euro voor kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar.

Voor ouders die momenteel de oppas van hun kinderen nog zwart uitbetalen, kan het financieel zeer interessant zijn om de oppas te registreren bij een officieel gastouderbureau. De oppas moet dan voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De ouders krijgen door de registratie recht op de oppas-subsidie van de Belastingdienst. Dit kan ook voor opa, oma, vrienden en kennissen die op de kinderen passen.

Wanneer ontvang ik de oppas-subsidie?
Om kinderopvang toeslag en de werkgeversbijdrage te ontvangen moet u deze eerst aanvragen. Nadat de Belastingdienst Toeslagen de aanvraag beoordeeld heeft ontvang de ouder maandelijks, iedere 20e van de maand, de kinderopvang toeslag op de rekening. Na afloop van het jaar moet de ouder tussen 1 januari en 1 april bij de Belastingdienst, naast de opgaaf inkomstenbelasting, een opgaaf doen van het werkelijke aantal uren (geregistreerde) kinderopvang van het voorgaande jaar. Het teveel ontvangen of teveel betaalde bedrag voor de kinderopvangtoeslag wordt dan door de Belastingdienst verrekend.

 

 

 

 

© 2024 Babyportaal | Baby links | Contact | Privacy Policy | Adverteren