Google Bookmarks Facebook Tweet This  
Baby Portaal


Ouderschapsverlof


   
Home > Regelingen > Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een regeling die in Nederland sinds 1 juli 1997 vastligt in de Wet Arbeid en Zorg. Deze regeling geeft ouders de mogelijkheid minder te werken, en geldt voor een ieder met een kind tot en met 7 jaar.

Voorwaarde 

Je moet deelnemen aan de levensloopregeling om voor de ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen. Er is geen minimale inleg vereist, maar je moet sparen in de levensloopregeling in hetzelfde jaar waarin je ouderschapsverlof opneemt.

Rechten 

Je hebt recht op ouderschapsverlof wanneer je minimaal één jaar in dienst bent bij je huidige werkgever. Ook de vader heeft hier recht op. Bij meerlingen geldt dat voor ieder kind apart ouderschapsverlof opgenomen mag worden. Ook adoptie-, stief- en pleegouders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op ouderschapsverlof.

De regeling houdt in dat je een bepaalde periode onbetaald verlof kan nemen, om te zorgen voor je kind. Je bent niet verplicht dit verlof te besteden aan de zorg, maar ook bijvoorbeeld aan een vakantie of om minder te gaan werken.

Ouderschapsverlof mag opgenomen worden met behoud van je contract. Na een half jaar mag je dus weer terugkeren op je oude werkplek.

Duur 

Hoelang je ouderschapsverlof hebt hangt af van het dienstverband dat je hebt. De standaardregeling is 13x de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen gedurende 6 maanden voor ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. Je kunt natuurlijk ook zelf een regeling treffen met je werkgever.

Het berekenen van de duur van jouw ouderschapsverlof is hier mogelijk.

 

 

 

 

 

© 2023 Babyportaal | Baby links | Contact | Privacy Policy | Adverteren